Tehnologiile folosite

Trimble FarmWorks


Un soft specializat pentru agricultură, care oferă soluții inteligente referitoare la monitorizarea terenurilor agricole exploatate, utilajelor, operatorilor, lucrărilor realizate în câmp și a materialelor folosite. Sistemul ne permite să colectăm, să partajăm și să gestionăm în timp real informațiile din întreaga fermă.

Pessl Instruments Weather Station


Oferă informații despre starea vremii, fenomene meteorologice specifice cu dinamică rapidă. Datorită noilor generații de senzori, precizia datelor obținute este crescută, iar gama parametrilor evidențiați este extinsă. Sistemul este util pentru avertizări din timp, astfel încât să protejăm culturile.

TelekomCCTV


Un sistem de monitorizare prin intermediul camerelor video atașate pe fiecare utilaj și mașină din fermă, pentru a avea o imagine concretă a deplasărilor în teren. Se urmărește controlul în mod facil al tuturor deplasărilor în vederea informării managementului în timp real.

Nik Electronics GEOSCAN


Sistemul transmite o succesiune de imagini din satelit, evidențiind indicele de vegetație. Astfel avem o vedere de ansamblu asupra stadiului de evoluţie al culturilor în perioade de monitorizare definite, pe suprafeţele de teren exploatate de grup.

UN CONTEXT PROPICE

Nucleul operațiunilor Frizon Group include o zonă de interes agro-ecologică, cu un microclimat unic și o compoziție excelentă a solului, care favorizează o productivitate crescută.

Localizată în sud-estul României, între județele Vrancea, Galați și Brăila, zona de exploatare agricolă a Frizon Group se bucură de multipli factori de mediu și socio-economici favorabili, care susțin potențialul de dezvoltare al grupului.Terenul agricol exploatat de Frizon Group se află în vecinătatea râului Siret, unul dintre cele mai mari râuri din România, ceea ce face ca întreaga zonă să fie irigabilă sau cu potențial de irigare.Terenul foarte plat, fuzionat în parcele care pot ajunge și la 70 - 100 ha, face ca zona de exploatare să fie ușor de cultivat, utilizând mașini cu lățimi de lucru mari.

Alte puncte forte ale zonei, care o fac atractivă pentru investitori și dezvoltări agricole majore:
  • Ne aflăm în vecinătatea mai multor orașe estice din România. Suntem poziționați la jumătatea distanței dintre București și Iași (la aproximativ 200 km față de fiecare), două poluri economice cu centre academice agricole importante;
  • Ne aflăm în vecinătatea a două porturi la Dunăre, Galați și Brăila (la o distanță de aproximativ 50 km);
  • Avem acces facil la transportul feroviar de marfă în cel mai mare port românesc de la Marea Neagră, și anume Constanța. Grupul investește momentan în crearea unui centru logistic de depozitare și distribuție cu acces direct de încărcare în Halta Tătăranu.
  • Existența infrastructurii agricole dezvoltate între 1960 și 1990: ferme, clădiri și depozite ale unor companii de stat, foste fabrici pentru procesarea producției agricole, facilități de irigare sau pescuit etc. Există un uriaș potențial pentru investiții prin care acestea să fie reabilitate sau reactivate în costuri relativ mici, comparativ cu alte noi contribuții financiare.

PLANUL DE DEZVOLTARE

Viziunea noastră se îndreaptă către un model de afacere integrat, care va conține întregul lanț valoric, de la mărfuri și echipament, inițiere și procesare la depozitarea și distribuția unei game largi de produse agricole.Asigurăm timpi de lansare și costuri competitive datorită proceselor raționalizate, a pieței și informațiilor comprehensive. Inovațiile noastre tehnologice, precum și strategia de investiții au în vedere predictibilitatea ciclicității și trasabilitatea produselor noastre.

2013 Frizon Group își începe activitatea de la o suprafață de 450 ha și o investiție inițială de 500.000 euro prin intermediul societății Frizonagra.

2014 Extinderea suprafeței agricole utilizate la 1.100 ha.

Preluarea președinției OUAI SPP1 Maiaprodsilva și finalizarea proiectului de reabilitare a infrastructurii secundare de irigații aferentă stației de pompare SPP1 din cadrul grupului.

2015 Grupul de investitori din Frizon Group decide înființarea a două noi societăți (Frizonmaica West Wild River SRL și Frizonagra Crops SRL) care preiau o suprafață nouă de 1.500 ha.

Testarea primelor sisteme de monitorizare la nivel de ferme.

Modernizarea sediului principal și a spațiilor de depozitare.

2016 Creșterea capacității de producție prin investiții majore în utilaje și instalații noi. Optimizarea tehnologiei existente prin implementarea sistemului integrat de management cu ajutorul echipamentelor utilizate în agricultura de precizie.

Frizon Group ajunge să exploateze 3.400 ha prin preluarea societății Gabana Ferm SRL.

Preluarea președinției celei de-a doua organizații de irigații (OUAI SPP 10 Gabana Ferm) și includerea acesteia în grup.

Redefinirea strategiei prin schimbarea planului de cultură, limitându-se astfel doar la cele mai profitabile trei culturi: porumb, floarea soarelui și mazăre.

2017 În vederea atragerii unui nou investitor are loc înființarea societății Agricola Oostrem SRL.

Prin preluarea activelor unei ferme agricole de 300 ha în Măicănești, Frizon Group ajunge la o suprafață de 3.700 ha și o cifră de afaceri de 4.000.000 de Euro.

Preluarea vicepreședinției organizației de irigații SPP 3 (Măicănești).

Este inițiat parteneriatul dintre grupul FRIZON și Asociația „Valea Neagră”, prin intermediul căruia, pe parcursul următorilor 10 ani, vor fi realizate perdele de protecție și crearea habitatului favorabil faunei sălbatice și a florei spontane.

2018 Pentru a se ajunge la executarea lucrărilor agricole în perioada optimă, investițiile din acest an în utilaje și echipamente depășesc 1.000.000 de euro.

Conturarea diversificării afacerii prin achiziționarea fostei fabrici de zahăr Tătăranu și începerea transformării acesteia într-un punct strategic, cu acces la calea ferată, în scopul colectării, condiționării, depozitării și distribuției cerealelor.

Creșterea sustenabilității activității agricole în cadrul Frizon Group este materializată prin stabilirea unui parteneriat, pe o perioadă de 5 ani, pentru preluarea dejecțiilor de pasăre de la compania Vanbet SA Vaslui.
Începerea reabilitării stației de pompare aferentă OUAI SPP1 Maiaprodsilva.

Înființarea a trei noi Organizații de Irigații care vor acoperi o suprafață de 2.200 ha.

2019 Bugetul prognozat pentru investițiile în utilaje ajunge la 630.000 euro.

Începe implementarea sistemelor moderne de irigații, investiții ce au la bază instalații de irigații de tip „pivot cu corner”. Suprafața irigată în acest mod este de 80 ha.

Începerea implementării proiectului „Modernizarea și reabilitarea infrastructurii secundare de irigații la OUAI SPP1 Maiaprodsilva”, respectiv reconstrucția stației de pompare și înlocuirea tuturor echipamentelor aferente.

Continuă investițiile în Baza de depozitare și distribuție Tătăranu construindu-se o hală cu o capacitate de 30.000 t cereale grele prin intermediul unor împrumuturi pe termen lung.

Suprafața exploatată crește prin arendarea a 50 ha, ajungând la un total de 3.864 ha.

Lansarea unui proiect pilot de burse internship pentru grupul Frizon, scopul principal fiind acela de a asigura instruirea viitorilor absolvenți.

2020 Este anul creșterii eficienței și randamentelor pe fiecare centru de profit. Vor fi continuate investițiile în tehnologie, prin introducerea de noi verigi tehnologice, cum ar fi fertilizarea secvențială a azotului lichid, cu sisteme noi de utilaje și echipamente agricole.

Implementarea proiectului „Modernizarea și reabilitarea infrastructurii secundare de irigații la WUA SPP1 Maiaprodsilva”.

Realizarea unei infrastructuri și a unui sistem integrat de mașini agricole pentru folosirea și depozitarea dejecțiilor lichide ale fermelor Vanbet, Avicola Buzău și Morrandi.

Suprafața exploatată crește prin arendarea sau cumpărarea a 100 ha.

Va fi lansat programul de internship bazat pe managementul unei ferme și stocare.

Asigurare parametrică extinsă pentru riscul de secetă folosind parametrul SWI din sistemul Copernicus, corelat cu informații de la stațiile noastre meteo Pessl.

Concentrarea atenției pe automatizarea de date și aducerea AI ladder și a tehnologiilor DB în domeniul agriculturii.

2021 Încep proiectele de construcție ale stațiilor de pompare aferente celor trei noi OUAI-uri din extravilan Nămoloasa și SPP10.

Sunt finalizate proiectele de reabilitare și modernizare de la OUAI-urile SPP1.

Suprafața irigată cu pivoți crește până la 400 ha.

Suprafața exploatată crește prin arendarea sau cumpărarea a 400 ha.

Deciziilor vor fi luate de către AI pe baza datelor statistice.

Sediul central din Nănești este transformat într-o stație de mecanizare agricolă. Sediul este mutat în cadrul bazei de depozitare, gestionare și distribuție Tătăranu.

Plantarea a 100 ha de pădure în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea biodiversității și creșterea protecției împotriva schimbărilor climatice.

Construirea unei stații de energie solară de 300 KW în centrala Tătăranu prin programul Energy Up.

2022 Sistemul de autonomie totală este implementat pentru întreaga flotă de utilaje.

Diversificarea portofoliului de cultură, inclusiv cultura de înaltă valoare, precum cartofii.

Cerere de finanțare din partea UE pentru crearea unei mori de furaj și procesare de soia în cadrul centralei Tătăranu.

Suprafața irigată cu pivoți ajunge la 1.500 ha.

Suprafața exploatată crește prin arendarea sau cumpărarea, ajungând la 5.000 ha.

2023 Finalizarea fermei de creștere a puilor pentru carne din Măicănești și începerea operațiunilor.

Finalizarea comasării suprafețelor exploatate.

Creșterea suprafeței irigate cu pivoți la 3.000 ha.

Suprafața exploatată crește prin arendarea sau cumpărarea a 1.000 ha.

2024 Optimizarea logistică prin folosirea unei rețele de platforme din proximitatea fermei de pui.

Extinderea suprafeței irigate la întreaga zonă a grupului.

Suprafața exploatată crește prin arendarea sau cumpărarea a 1.000 de ha.

2025 Dublarea capacității fermei de pui pentru carne Măicănești.

Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unei centrale fotovoltaice pe o suprafață de 10 ha, în proximitatea Bazei de depozitare și distribuție Tătăranu.

Creșterea capacității de depozitare din Baza Tătăranu la 50.000 tone de cereale.

Elaborarea planului de dezvoltare a grupului sub formă organică, prin intermediul „celulelor de business“.

2026 Realizarea studiului de fezabilitate pentru un abator pentru procesarea cărnii de pui.

Începerea lucrărilor la centrala fotovoltaică.

Suprafața exploatată crește prin arendarea sau cumpărarea a 1.000 ha.

2027 Reabilitarea infrastructurii feroviare din incinta Bazei de depozitare și distribuție Tătăranu.

Începerea construcției abatorului pentru procesarea cărnii de pui.

Finalizarea centralei fotovoltaice.

Introducerea sistemului blockchain pentru a asigura trasabilitatea produselor agricole realizate de grupul Frizon.

2028 Finalizarea abatorului pentru procesarea cărnii de pui.

Achiziția unei locomotive și a primelor vagoane speciale pentru transportul cerealelor și a altor mărfuri agricole.

Suprafața exploatată ajunge la o suprafață de 10.000 ha.

Începerea de noi „celule de business”, urmând modelul FRIZON, în alte zone ale țării determinând scalarea businessului la nivel național.

DOCUMENTAȚIE

Frizon Agra - Raport de audit 2017
Frizonmaica - Raport de audit 2017
Whitepaper
Frizon Agra - Raport de audit 2018
Frizonmaica - Raport de audit 2018
Frizon Agra - Raport de audit 2019
Frizonmaica - Raport de audit 2019
Frizon Agra - Raport de audit 2020
Frizonmaica - Raport de audit 2020
ECHIPA

Punctul nostru forte rămâne echipa de profesioniști calificați și motivați. Ne demonstrăm constant vocația de inovatori prin atragerea de specialiști și consultanți.

Echipa de Management

Consultanți cheie

FROM THE BLOG


Nimic gasit.

Rămâi informat!Aboneaza-te la newsletter-ul nostru.